de maatregelen van IJsselzorg omtrent het coronavirus

Het virus heeft een forse impact op de zorg die IJsselzorg aanbiedt. Zowel voor de dagbestedingslocatie in Zutphen, als voor de ambulante (forensische) begeleiding.

De dagbestedingslocatie is in ieder geval tot 6 april gesloten, maar er wordt van geval tot geval bekeken of dat haalbaar is voor cliënten. In het uiterste geval zullen we (conform richtlijnen van het RIVM) cliënten wel laten komen. Cliënten worden daar persoonlijk over geïnformeerd. Voor andere cliënten wordt een aangepast programma op afstand aangeboden.

De ambulante (forensische) begeleiding gaat in aangepaste vorm door, zoveel mogelijk op afstand. Huisbezoeken die echt noodzakelijk zijn gaan door. Maatschappelijk werkers bespreken dit met hun teamleiders.

Voor al onze cliënten geldt dat de oplossing niet erger moet zijn dan de kwaal! Daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Met vriendelijke groet,
Martijn Traas
Algemeen directeur

heb je vragen?