ambulante begeleiding vanuit de WMO of de WLZ

Een verslaving, psychische problemen, een verstandelijke beperking, huiselijk geweld… Problemen van deze aard hebben doorgaans ook hun weerslag op andere leefgebieden, zoals wonen, werk, sociale relaties en financiën. Als dit het geval is, komen wij in beeld.

Ambulante begeleiding voor volwassenen met complexe problematiek

IJsselzorg verzorgt ambulante begeleiding voor volwassenen met complexe problemen. Dit doen we vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Onze maatschappelijk werkers ondersteunen en begeleiden cliënten in hun thuissituatie en hun dagelijks leven. Wij bieden zelf geen opvang of behandeling, maar helpen mensen om de zorg en hulp die ze nodig hebben ook daadwerkelijk geregeld te krijgen. Wij bieden zelf begeleiding op alle levensgebieden en helpen de cliënt om andere of aanvullende zorg die nodig is te organiseren, bijvoorbeeld huishoudelijke verzorging of behandeling.

Zorg vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt ingezet via de gemeente waarin u woonachtig bent. Zij verwijzen u door naar IJsselzorg voor begeleiding. Klik hier voor een overzicht van de gemeenten.

IJsselzorg levert zorg aan cliënten met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie op basis van zorgprofielen/grondslagen GGZ-Wonen 1 t/m 4 in de vorm van een Modulair Pakket Thuis. Het gaat dan om de functies Begeleiding (begeleiding individueel) en Dagbesteding (begeleiding groep). Het betreft Zorg in Natura (ZIN). De zorgvraag van cliënten is doorslaggevend; dus ook cliënten met begeleidingsvragen op basis van een andere grondslag (bijv. VG / LVG) is in overleg met het zorgkantoor mogelijk. We zijn een gecontracteerde aanbieder bij Zilveren Kruis Zorgkantoor (regio Apeldoorn-Zutphen), Menzis (regio’s Twente en Achterhoek). Check hier binnen welke regio je valt (op basis van je woonplaats).

Casusregie: met elkaar werken, niet langs elkaar heen

Mensen met complexe problemen hebben vrijwel altijd te maken met verschillende hulpverleners en overheidsinstanties. Dan ligt al snel het risico op de loer dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom kunnen wij voor cliënten de rol van casusregisseur op ons nemen, in overleg met de andere betrokken partijen. Als cliënt heb je dan één vertrouwd aanspreekpunt in een casemanager die voor jou de afstemming tussen deze partijen verzorgt.

Altijd bereikbaar

Binnen ons werkgebied kan iedereen met een indicatie vanuit gemeente of zorgkantoor altijd bij ons terecht. We sluiten niemand uit en we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Wachtlijsten

Op dit moment is er een wachtlijst in Apeldoorn-Deventer voor nieuwe WMO-cliënten. Op dit moment is de wachtlijst langer dan 3 weken.

Aanvullende diensten:

IJsselzorg levert aanvullende diensten, zoals een warme maaltijd voor cliënten tegen een kleine vergoeding van €2,50 per maaltijd.

Eigen Bijdrage:

Voor meer informatie ten aanzien van de eigen bijdrage: klik hier  

waar we helpen

Wij verzorgen ambulante begeleiding in 32 gemeenten in de Stedendriehoek, Twente en de Achterhoek. Dit doen wij vanuit onze vier kantoren in Zutphen, Almelo en Apeldoorn.

download de folder

Alle informatie nog even rustig nalezen? Cliënten wijzen op de mogelijkheden van ambulante begeleiding door IJsselzorg? Download de dienstenfolder.

downloads
heb je vragen?