ambulante begeleiding vanuit de WMO en/of de WLZ

Een verslaving, psychische problemen, een verstandelijke beperking, huiselijk geweld… Problemen van deze aard hebben doorgaans ook hun weerslag op andere leefgebieden, zoals wonen, werk, sociale relaties en financiën. Als dit het geval is, komen wij in beeld.

Ambulante begeleiding voor volwassenen met complexe problematiek

IJsselzorg verzorgt ambulante begeleiding voor volwassenen met complexe problemen. Dit doen we vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de WLZ (Wet Langdurige Zorg), dus op verwijzing van de gemeente of vanuit de cliënt zelf. Onze maatschappelijk werkers ondersteunen en begeleiden cliënten in hun thuissituatie en hun dagelijks leven. Wij bieden zelf geen opvang of behandeling, maar helpen mensen om de zorg en hulp die ze nodig hebben ook daadwerkelijk geregeld te krijgen.

IJsselzorg levert zorg aan cliënten met een WLZ indicatie op basis van zorgprofielen/grondslagen GGZ-Wonen 1 t/m 4 in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (cliënten blijven dus thuis wonen). Het gaat dan om de functies Begeleiding (begeleiding individueel) en Dagbesteding (begeleiding groep). Het gaat dan om Zorg in Natura (ZIN). De zorgvraag van cliënten is doorslaggevend; dus ook cliënten met begeleidingsvragen op basis van een andere grondslag (bijv. VG / LVG) is in overleg met het zorgkantoor eventueel mogelijk. Zo proberen we cliënten in deze regio maatwerk te leveren!

Casusregie: met elkaar werken, niet langs elkaar heen

Mensen met complexe problemen hebben vrijwel altijd te maken met verschillende hulpverleners en overheidsinstanties. Dan ligt al snel het risico op de loer dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom kunnen wij voor cliënten de rol van casusregisseur op ons nemen, in overleg met de andere betrokken partijen. Als cliënt heb je dan één vertrouwd aanspreekpunt in een casemanager die voor jou de afstemming tussen deze partijen verzorgt.

Geen wachtlijsten, altijd bereikbaar

Binnen ons werkgebied kan iedereen met een verwijzing van zijn of haar gemeente altijd bij ons terecht. We sluiten niemand uit, we hebben geen wachtlijsten en we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

waar we helpen

Wij verzorgen ambulante begeleiding in 32 gemeenten in de Stedendriehoek, Twente en de Achterhoek. Dit doen wij vanuit onze vier kantoren in Zutphen, Almelo en Apeldoorn.

download de folder

Alle informatie nog even rustig nalezen? Cliënten wijzen op de mogelijkheden van ambulante begeleiding door IJsselzorg? Download de dienstenfolder.

downloads
heb je vragen?