forensische ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding vormt een belangrijk onderdeel van reclasseringstrajecten, zeker als het gaat om cliënten met ingewikkelde problemen. Op verwijzing van de drie reclasseringsorganisaties in Nederland (3RO) verzorgen wij forensische ambulante begeleiding voor volwassen cliënten.

Forensische ambulante begeleiding bij ingewikkelde problematiek

Cliënten hebben na een strafrechtelijke veroordeling en/of detentie vaak te maken met problemen op meerdere leefgebieden. Het zoeken van een woning, het vinden van werk of scholing, financiële kwesties. Soms komen daar nog andere problemen bovenop, zoals een verslaving, psychische problemen, huiselijk geweld of een moeilijke gezinssituatie. Voor deze doelgroep verzorgt IJsselzorg forensische ambulante begeleiding: hulp in de thuissituatie en het dagelijks leven.

Begeleiding en dagbesteding op verwijzing van de reclassering

Wij verzorgen forensische ambulante begeleiding in opdracht van de drie reclasseringsorganisaties in Nederland (3RO): Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. Naast ambulante begeleiding in Oost Nederland (Twente, Achterhoek, Salland, Stedendriehoek (Deventer-Apeldoorn-Zutphen en omgeving) bieden wij op onze locatie in Zutphen ook dagbesteding aan in het kader van reclasseringstoezicht. Ook kunnen wij voor cliënten de rol van casusregisseur op ons nemen, in overleg met de andere betrokken partijen. Onze casemanager coördineert dan de afstemming tussen de verschillende hulpverleners en instanties. We zijn een gecontracteerde zorgaanbieder van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Je vindt ons als verwijzer in IFZO.

Ook de uitvoering van taakstraffen is mogelijk op de locatie in Zutphen.

Geen wachtlijsten, altijd bereikbaar

Iedereen met een verwijzing van zijn of haar reclasseringsmedewerker kan bij IJsselzorg terecht voor forensische ambulante begeleiding; in overleg helpen wij ook cliënten buiten ons werkgebied. We sluiten niemand uit, we hebben geen wachtlijsten en we zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Eigen Bijdrage

Voor forensische ambulante begeleiding/dagbesteding geldt geen eigen bijdrage.

waar we helpen

Wij concentreren ons op de regio Stedendriehoek, Twente en de Achterhoek, maar in overleg kunnen we ook forensische ambulante begeleiding buiten dit werkgebied verzorgen.

bekijk de folder

Alle informatie nog even rustig nalezen? Cliënten informeren over forensische ambulante begeleiding door IJsselzorg? Download de dienstenfolder.

download de folders
heb je vragen?