klachtenregeling

Wij adviseren cliënten om klachten in eerste instantie met hun begeleider te bespreken. Als dit niet helpt, dan kunnen cliënten zich tot de inhoudelijk manager wenden. Mocht dat ook geen bevredigend resultaat opleveren, dan kan onze externe klachtenfunctionaris bij het Klachtenloket Zorg wellicht uitkomst bieden. En in het uiterste geval is er de Geschillencommissie.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. De klachtenfunctionaris kan u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht. Cliënten hebben te allen tijde het recht om zich direct te wenden tot de klachtenfunctionaris, zonder tussenkomst van de begeleider / inhoudelijk manager.

Contact

Dit kan via het algemene mailadres: info@klachtenloket-zorg.nl of u kunt Klachtenloket Zorg bellen via 070 – 310 53 92. Voor meer informatie kunt u  ook de website van het  Klachtenloket bezoeken.

De procedure

Stap 1:   U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een klacht indienen.

Stap 2:  Uw zorgaanbieder heeft geprobeerd u zo goed mogelijk te helpen en/ of uw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Dit is niet gelukt en uw zorgaanbieder heeft u gewezen op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke Klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg.

Stap 3: Wij bieden u gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kunnen wij u helpen met het indienen van uw klacht bij de zorgverlener.

Stap 4:  Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij de zorgverlener, moet u een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht één keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u dat goed vindt.

Stap 5:  U bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst het Klachtenloket Zorg en/ of de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Als u er niet met uw zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

Geschillencommissie zorg

Als het overleg met de klachtenfunctionaris ook niet het gewenste resultaat oplevert, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Zorg. Onze klachtenfunctionaris kan alle informatie verstrekken over het starten van een procedure bij deze onafhankelijke commissie.

heb je vragen?