certificeringen, keurmerken en lidmaatschappen: waarborg voor goede zorg

Bij IJsselzorg doen we er alles aan om goede zorg te leveren en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We beschikken we over verschillende kwaliteitskeurmerken en lidmaatschappen die dit aantonen.

ISO 9001:2015

In de ISO-norm 9001 zijn de eisen vastgelegd voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met ons ISO-certificaat tonen wij aan dat onze processen zijn ingericht op een manier die de kwaliteit van onze zorg waarborgt, en dat wij ons continu blijven verbeteren.

Keurmerk Meldcode LVAK

Het Keurmerk Meldcode toont aan dat het protocol dat wij volgen bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling, is goedgekeurd door de LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling). Binnen onze eigen organisatie hebben wij twee aandachtsfunctionarissen, die collega’s bijstaan in het signaleren, bespreken en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate een organisatie meer dan gemiddeld sociaal onderneemt als het gaat om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Op dit moment bezet IJsselzorg Trede 3 op de PSO-ladder.

Erkend leerbedrijf

Mbo-studenten zijn wettelijk verplicht het praktijkgedeelte te volgen bij een erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf bieden wij studenten een goede en veilige werkplek, die aansluit op hun opleiding.

Sociaal Werk Nederland

IJsselzorg is lid van Sociaal Werk Nederland. Deze brancheorganisatie ondersteunt leden bij het zijn van een goede werkgever, behartigt de collectieve belangen van organisaties in het sociale domein  en bevordert kwaliteit, vakmanschap en effectiviteit binnen de branche.

Geschillencommissie Zorg

Onze klachtenregeling voorziet in de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Deze onafhankelijke commissie geeft bindende adviezen. Dat betekent dat een uitspraak van de Geschillencommissie Zorg door alle partijen moet worden nagekomen.

heb je vragen?