beroepscode voor de sociaal werker

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk groot. Er zijn immers allerlei sociale problemen die meedoen in de weg staan. Als partners van het programma Sociaal Werk Versterkt zetten we ons gezamenlijk in voor sterker sociaal werk. Dat vraagt om deskundige sociaal werkers die – zich bewust van hun rol – midden in de samenleving staan. En om sociaal werkers die hun keuzes goed kunnen onderbouwen.

Deze beroepscode ondersteunt sociaal werkers hierin. De code bevat collectieve beroepsnormen van de sociaal werker. Hij bevordert ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen en die te verantwoorden. Ook helpt hij bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in, soms moeilijke, situaties. De beroepscode draagt zo bij aan het bewaken van de kwaliteit van samenlevingsgerichte ondersteuning en van individuele hulp en ondersteuning aan mensen. Daarmee versterkt een door de beroepsgroep gedeelde beroepscode het aanzien van het beroep. (bron: website branchevereniging Sociaalwerknederland.nl)

Je vindt de beroepscode hier

heb je vragen?