beroepscode voor de sociaal werker

Via het programma ‘Sociaal Werk Versterkt’ zet onze werkgeversvereniging Sociaal Werk Nederland zich – samen met andere betrokken partijen uit de sector – in voor sterker sociaal werk. Een van de initiatieven waarmee de samenwerkende partners dit doel willen bereiken is de beroepscode voor de sociaal werker.

Deze gedragscode ondersteunt sociaal werkers bij het deskundig uitvoeren van hun werk en het onderbouwen van keuzes die ze beroepshalve maken. Alle professionals van IJsselzorg werken volgens de beroepscode voor de sociaal werker.

Onderwerpen van de beroepscode

De beroepscode voor de sociaal werker omvat informatie en richtlijnen over de volgende onderwerpen:

  • De kernwaarden van het beroep
  • De relatie met cliënten en hun omgeving
  • Samenwerking met andere disciplines en partners
  • De verhouding met de werkgever
  • De relatie tot het beroep en beroepsgenoten
  • De relatie met de samenleving
heb je vragen?