In het kader van de samenwerking met ketenpartners hebben Buurtdiensten Nederland en IJsselzorg  de expertise gebundeld voor het delen van kennis, verbeteren van processen en het bieden van zorg in het breedste zin van het woord.  Van lichte begeleiding tot intensieve ondersteuning of intensieve zorg afgestemd op de behoefte van onze cliënten. Wij hebben daarom samen ingeschreven op de inkoopprocedure WMO 2022 in de Achterhoek.

heb je vragen?